Οδηγίες για νέους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Μετά την δημιουργία των λογαριασμών απο την γραμματεία του μεταπτυχιακού, θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να μεταβούν στη παρακάτω διεύθυνση για να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους:

https://uregister.uop.gr

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό, οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση:
• σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
• σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας


Η διαχείριση κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στην διεύθυνση:
https://mypassword.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.


Στην συνέχεια ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://studentaccount.uop.gr θα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού email
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα περιέχονται:
• αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
• αναλυτικές οδηγίες για να μπορούν οι ίδιοι οι φοιτητές να διαχειρίζονται το κωδικό
του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν, είτε να τον αλλάξουν είτε να ορίσουν
νέο σε περίπτωση απώλειας.

mail.go.uop.gr
Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και σας παρέχει
ακαδημαϊκό mail και τα ψηφιακά εργαλεία σε Google Workspace’s της Google.

Φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του ιδρυματικού
λογαριασμού τους, καλούνται να μεταβούν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr,
να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στην τεχνική υποστήριξη ιδρυματικού
λογαριασμού φοιτητών και θα παρασχεθούν οδηγίες για την επίλυσή του, στο email που
συμπληρώνουν στη φόρμα του αιτήματος.


Με τους κωδικούς του ιδρυματικού λογαριασμού οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση

• στο eclass https://eclass.uop.gr/

• στην ηλεκτρονική γραμματεία  https://e-secretary.uop.gr 

https://delos365.grnet.gr
Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και σας προσφέρει
τις ψηφιακές υπηρεσίες του office365. Το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί ετήσιες
άδειες Office365, μπορείτε να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές του Office σε μέχρι 5
υπολογιστές, 5 tablet και κινητά (περισσότερα https://di.uop.gr/images/odigiesoffice-365.pdf ).

https://academicid.minedu.gov.gr
Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και
υποβάλλετε αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).
Κεντρικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

https://wecare.uop.gr
Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου η οποία έχει στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής
και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του. Η Δομή Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες της σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές
και διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των
ψυχοκοινωνικών αναγκών τους.

http://foitmer.uop.gr
To Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στελεχώνεται από Ιατρικό, Νοσηλευτικό και
Διοικητικό Προσωπικό και οι δράσεις του αφορούν θέματα σίτισης (αιτήσεις
υποβάλλονται στο https://sitisi.uop.gr ), στέγασης, προγράμματα Erasmus+ και
θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

http://foitmer.uop.gr/grafeio-sinygorou
Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

http://career.uop.gr
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους Τμηματικούς Ακαδημαϊκούς
Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους
για θέματα: Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών, Σχεδιασμού επαγγελματικής
σταδιοδρομίας, Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα σύνταξης βιογραφικού
σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιμασίας συνεντεύξεων,
Παροχή Ψυχολογικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Πηγές

http://library.gr
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με συλλογές βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών για
την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Βασική μέριμνα η εξασφάλιση
πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές.

https://www.kallipos.gr
Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού,
διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση

https://opencourses.gr
Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και είναι, ελεύθερα
προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους