Επικοινωνία

Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα

Τηλ.: 2721065105, fax: 2721065107

Πληροφορίες: Μαρία Αρβανίτη

E-mail: nsi-ham@uop.gr