Αρχεία Συντάκτη: nsi

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 πενήντα (50) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία. Πρόσκληση και Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2024-2025 Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ-ΝΣΙ 2024-2025

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 πενήντα (50) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία. Πρόσκληση και Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2023-2024 Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ-ΝΣΙ 2023-2024

Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023

Το Θερινό Σχολείο «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» φιλοδοξεί να φέρει σε άμεση επικοινωνία το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ευρύ φιλίστορο κοινό. Οι «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» φέτος εστιάζονται στην ιστορία του σύντομου ελληνικού 20ού  και 21ου αιώνα. Παρουσιάζεται αναλυτικά η απόπειρα εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές του αιώνα και ειδικότερα στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, τον Μεσοπόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τη μεταπολεμική περίοδο και τις εξελίξεις στις επίμαχες πτυχές της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ενωμένης Ευρώπης. Διάρκεια-Τρόπος διεξαγωγής Η διάρκεια του Θερινού Σχολείου είναι δύο πλήρεις εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 9 έως 22 Ιουλίου 2022. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης καθημερινά και ώρες 18:00-21:00. Διδάσκοντες του Θερινού Σχολείου θα είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων. Η γλώσσα του Θερινού…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 πενήντα (50) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία. Πρόσκληση και Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023 Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023 Παράταση Πρόσκλησης και Προκήρυξης Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αίτηση Συμμετοχής ΘΣ 2021

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 πενήντα (50) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία. Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ – ΝΣΙ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 έως 1.10.2021 Πρόσκληση και Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2021-2022 Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ-ΝΣΙ 2021-2022

10/25