θερινό Σχολείο: Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

θερινό Σχολείο: Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Το Θερινό Σχολείο «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» φιλοδοξεί να φέρει σε άμεση επικοινωνία το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ευρύ φιλίστορο κοινό. Οι «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» φέτος εστιάζονται στην ιστορία του σύντομου ελληνικού 20ού  και 21ου αιώνα. Παρουσιάζεται αναλυτικά η απόπειρα εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας στις αρχές του αιώνα και ειδικότερα στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, τον Μεσοπόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τη μεταπολεμική περίοδο και τις εξελίξεις στις επίμαχες πτυχές της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ενωμένης Ευρώπης.

Διάρκεια-Τρόπος διεξαγωγής

Η διάρκεια του Θερινού Σχολείου είναι δύο πλήρεις εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 9 έως 22 Ιουλίου 2022. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης καθημερινά και ώρες 18:00-21:00.

Διδάσκοντες του Θερινού Σχολείου θα είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων. Η γλώσσα του Θερινού Σχολείου είναι η ελληνική και το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το αργότερο έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

Περιεχόμενο και δομή του προγράμματος

Το Θερινό Σχολείο διαρκεί συνολικά 12 ημέρες, υιοθετεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συνδυάζει:

  • Διά ζώσης διαλέξεις (συνολικός φόρτος 36 ώρες)
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις (συνολικός φόρτος 28 ώρες)
  • Μελέτη φοιτητή (συνολικός φόρτος 36 ώρες)

Συμμετοχή

Οι συμμετέχοντες θα είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, πτυχιούχοι αλλά και γενικότερα εραστές της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί εφόσον υπάρξει ελάχιστη συμμετοχή 30 ατόμων.

Θα χορηγηθούν αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που θα περιλαμβάνουν αντιστοίχιση 4 ECTS.

Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο (φωτοτυπίες σημειώσεων, άρθρα, ηλεκτρονικά αρχεία, κλπ).

Αίτηση και Επιλογή συμμετεχόντων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο email: nsi-lab@uop.gr