Προκήρυξη ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023

Προκήρυξη ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 πενήντα (50) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία.


Πρόσκληση και Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023


Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023


Παράταση Πρόσκλησης και Προκήρυξης Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2022-2023