Θερινό Σχολείο «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» 2020-2021