Προκήρυξη ΠΜΣ-ΝΣΙ 2021-2022

Προκήρυξη ΠΜΣ-ΝΣΙ 2021-2022

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 πενήντα (50) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ – ΝΣΙ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 έως 1.10.2021

Πρόσκληση και Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ-ΝΣΙ 2021-2022

Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ-ΝΣΙ 2021-2022