Θερινό Σχολείο «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»