ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – Θερινό Σχολείο – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος