ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2018 -2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ