Αρχική

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία:
Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

          Αντικείμενο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  είναι η διεύρυνση και  στοιχειοθέτηση του ορίζοντα της ιστορικής γνώσης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακά τεκμήρια. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

          The topic of the Postgraduate Programme “Modern and Contemporary History: New considerations and perspectives” of the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management of the Faculty of Humanities and Cultural Studies of the University of Peloponnese consists of the expansion, the evidence of the horizon of the historical knowledge and the promotion of research in the field of Modern and Contemporary History mainly through archival material. The Programme works in addition to undergraduate studies offered by departments of History or related departments of higher education.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:
ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Υποβολή Αιτήσεων 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ

Διευθυντής Π.Μ.Σ. Καθηγητής Θανάσης Χρήστου

http://ham.uop.gr/el/christou-thanassis

Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα

Τηλ.: 2721065105, fax: 2721065107

Πληροφορίες: Μαρία Αρβανίτη

E-mail: nsi-ham@uop.gr