Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΜΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ

2721065105

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ:
ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  είναι η διεύρυνση και  στοιχειοθέτηση του ορίζοντα της ιστορικής γνώσης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακά τεκμήρια. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

The topic of the Postgraduate Programme “Modern and Contemporary History: New considerations and perspectives” of the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management of the Faculty of Humanities and Cultural Studies of the University of Peloponnese consists of the expansion, the evidence of the horizon of the historical knowledge and the promotion of research in the field of Modern and Contemporary History mainly through archival material. The Programme works in addition to undergraduate studies offered by departments of History or related departments of higher education.

Διευθυντής Π.Μ.Σ. 

Καθηγητής Θανάσης Χρήστου

Ο Θανάσης Χρήστου είναι Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Καλαμάτα) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γεννήθηκε το 1963 στις Θεσπιές Θηβών, όπου ολοκλήρωσε την εγκύκλια παιδεία του και στη συνέχεια σπούδασε Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στη Φιλοσοφική Σχολή των Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, του Μονάχου και των Αθηνών.

ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο , 24100 Καλαμάτα

Τηλ.: 2721065105, fax: 2721065107

Πληροφορίες: Μαρία Αρβανίτη

E-mail: nsi-ham@uop.gr